Revista Arts num. 19

Descarregar PDF (568k)

índex:

3 EDITORIAL

4 ENTREVISTA
a Eliseu Climent

9 DOSSIER. SECRECIONS
Editar a Lleida per Lluís Pagès i Marigot - Llibres i més llibres a Tremp per Blanca Capdevila Ribes i Francesc Prats Armengol - Les editorials universitàries: difondre el saber per Francesc Català i Alòs - Lletres I números per Vidal Vidal - La "marquetingització" editorial per Francesc Puigpelat - Perplexitats per Andreu Loncà

45 OPINIÓ
Combinacions per Eugenio Tisselli Vélez - Necessitat de ser creatiu per Javier Romero - Difícil o impossible. Com fer cinema des de Lleida, per Ferran Blanch - El vitrall en l'obra d'Àngel Jové: una trajectòria vital per M.J. Balsach i Francesc Fité - Re-construir paisatges. Re-construir-se per Alexandra Balaguer Blanch - Ver daguer, una visió des de Ponent per Joanjo Ardanuy Peris

64 ESPAI DE CREACIÓ
per Florencia Corretti

66 MEMÒRIA D'ACTIVITATS
del Cercle de Belles Arts

 

Tornar enrera «