Revista Arts num. 17

Descarregar PDF (592k)

índex:

3 EDITORIAL

4 ENTREVISTA
David Balsells

9 LA FOTOGRAFIA A
LLEIDA: UNA DIAGNOSI DE L'ACTUALITAT

Breu història de la Lleida fotògrafa Xavier Goñi I Florencia Corretti - Conservar la memòria. Apunts sobre la situació dels arxius fotogràfics a Lleida per Glòria Vilella i M. José Mur Feliu - A l'espera d'un encontre. La fotografia a les galeries d'art per Núria Semis - El camí cap al coneixement. L'aprenentatge de la fotografia per Mariona Roure - Mostrar a Lleida per David Saura

45 OPINIÓ
L'Ereta Taller. Conversa amb Jaume Aluja per Francesc Gabarrell - Noves aportacions per a la història del cinema amateur a Lleida: Joaquín Bernat i l'Agrupació Cine Amateur per Albert Velasco i Óscar Navasa - Pragmatisme i utopia en la reivindicació occitana (deixant de banda la Vall d'Aran) per Jordi Suïls - Existeix cap veritable "problema de l'art modern", per Alberto Luque - Les termes públiques de la ciutat romana d'Ilerda per Xavier Payà

64 ESPAI DE CREACIÓ
per Manel Viladrich

66 MEMÒRIA D'ACTIVITATS
del Cercle de Belles Arts

71 Manel Garcia Sarramona. Una vida dedicada al Cercle de Belles Arts per Jaume Vilella

 

Tornar enrera «