Revista Arts num. 16

Descarregar PDF (492k)

índex:

3 EDITORIAL

4 ENTREVISTA
a Víctor P. Pallarés

9 DOSSIER. SECRECIONS
Neus Buira - Vides exemplars per Teresa Nogués - De lo que ocurre cuando el mochuelo quiere trinar o Larga vida al lobo felón per Miquel Ibarbia - Sóc escultor per Sergi Herrera - (ap) Art per Jordi V. Pou - Relat. Conversa amb Gregorio Iglesias per Jordi Alonso - Art contemporani. Obra-autor. Obra-societat per Joan Pere Massana - L'art a Lleida, un teixit de significats per compartir per Carme Molet

45 OPINIÓ
Guillem Viladot una lliure associació actuada per Manel Fortes - Emili Pujol. Una vida dedicada a la guitarra per Carles Herràiz - La societat fotogràfica de Lleida, una iniciativa memorable per Florencia Corretti - Lleida, nou mil·lenni: ciutat amb la marxa en punt mort per Andrés Rodríguez - La protecció del patrimoni esclesiàstic al Bisbat de Lleida (1861-1905): un primer esbós per Francesc Closa

64 ESPAI DE CREACIÓ
per Antoni Benavente

66 MEMÒRIA D'ACTIVITATS
del Cercle de Belles Arts

 

Tornar enrera «