Revista Arts num. 15

Descarregar PDF (520k)

índex:

3 EDITORIAL

4 ENTREVISTA
a Domènec Reixach per Jaume Solsona

9 DOSSIER. TEATRE, ACTORS I ESCENARIS
Aproximació a la història del teatre de Lleida per Joan Bellostas i Marcel·lí Borrell - De professió: actor per Isabel Cabós - La formació teatral de l'actor per Xavier Pla - Fires de teatre: calaix de sastre per Manel Montañés - Els equipaments teatrals per Margarida Troguet

33 OPINIÓ
Als vint anys de la immortal mort de Joan Barceló (poeta de Menàrguens) per Joan Talarn - Grafits: expressions urbanes més enllà de les normes per Florencia Corretti - 15 anys de jazz a Lleida per Xavier de Castro - Sobre l'estat de la cultura o divagacions que no porten enlloc per Lluís Melich - El Montsec, un patrimoni ponentí per Francesc Fité

56 ESPAI DE CREACIÓ
per Aleydis Rispa

58 MEMÒRIA D'ACTIVITATS
del Cercle de Belles Arts

 

Tornar enrera «