Revista Arts num. 13

5 EDITORIAL
Presentació

6 ENTREVISTA
a Jaume Vilella

11 DOSSIER. 50 ANYS DEL CERCLE DE BELLES ARTS
El Cercle de Belles Arts per Ester Rates i Brufau - Memòria fotogràfica - El Cercle de Belles Arts. Mig segle d’activitats culturals i artístiques per Fernando Lázaro i Francesc Gabarrell - Més enllà del 2000 per Quim Minguell i Cardenyes

31 OPINIÓ
Lleida, la gran desconeguda? Ahir i avui de la investigació arqueològica al turó de la Seu per Núria Rafel - Montsuar, el nou concepte de les reconstruccions virtuals per Josep M. Flix i Xavier Eritja - Ma.pa. No links today per Jordi Alfonso - El naixement del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal per Montserrat Macià i Gou - Reflexions sobre l’art per Joan Crous - La conservació de la fotografia a Lleida per Xavier Goñi i Miquel Carrera - Història i fotografia per Jordi V. Pou<

58 ESPAI DE CREACIÓ
per David Saura

 

Tornar enrera «