Revista Arts num. 10

5 EDITORIAL
Presentació

6 ENTREVISTA
lgnasi Puente i Marrot per Isabel Porta i Mercè Sieso

13 DOSSIER - MÚSICA A PONENT, AVUI
La música tradicional a Ponent, avui per Xavier Massot - La moguda musical a Lleida per Manel Ponsa i Blanch - La ciutat i l’ideal de música en viu per Josep Ramon Jové - De música comercial per Pep Tort i Bardolet

25 OPINIÓ
El centenari del cinematògraf: un diagnòstic cultural de l’exibició cinematogràfica a Lleida per Sandro Machetti Sànchez - Reflexions sobre el consum cultural per Lluis Sanmartín - Un món de marbre per Francesc Gabarrell i Guiu - El Canyeret per Miquel Roig i Nadal - La no pertinença.Trajecte entre tres exposicions per Jordi Alfonso

38 LITERATURA
Poesia i desgruge per jordi Capdevila i Mas - La revolució estètica editorial: Edicions Vigia per Francesc Català i David Guiu - Lleida i poesia per Joan Crous i Vidal

48 POESIA
de Joan Borda i Grup

 

Tornar enrera «